W czerwcu 2012 Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych rozpoczyna realizację projektu ?Wiemy czego chcemy - prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO?.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla kadry 12 organizacji pozarządowych dające niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, przygotowania i realizowania projektów międzynarodowych. Autorzy sześciu najlepszych koncepcji projektów, które powstaną po warsztatach, wezmą udział w doradztwie. Jego celem jest opracowanie kompletnych koncepcji projektów międzynarodowych wraz z wyborem partnerów zagranicznych.

Projekt realizowany będziew okresie od 2012-06-01 do 2012-12-31 na terenie województwa śląskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ? Priorytet 2 ?Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie?, w obszarze wsparcia 1 ?Rozwój potencjału organizacji pozarządowych?.

Więcej informacji na stronie projektu: www.wiemyczegochcemy.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w lipcu pod zakładką ?Do pobrania?.

 

Zapraszamy!