FAIE jest członkiem Baltic Network for Adult Learning (Bałtyckiej Sieci na rzecz Kształcenia Dorosłych).

BNAL to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania uczenia się przez całe życie (Life Long Learning).

Głównym celem BNAL jest budowanie platformy wymiany doświadczeń i wypracowywanie wspólnych projektów edukacyjnych.

Organizacje członkowskie BNAL pochodzą z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Szwecji i Wysp ?land.

www.bnal.org