Eurodesk

Regionalny Punkt Informacyjny.

Kontakt

Skontaktuj się z nami.

O nas

Nasz główny cel to działanie na rzecz uczenia się przez całe życie - rozwijania swoich zdolności, predyspozycji, zainteresowań - zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Dzięki naszym kontaktom międzynarodowym wykorzystujemy dobre praktyki ze świata.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych współpracowników, od początku wspieramy organizacje pozarządowe w planowaniu, opracowywaniu i realizowaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wierzymy, że współpraca międzynarodowa dostarcza najwięcej cennej inspiracji, dlatego specjalizujemy się we wspieraniu partnerskich projektów międzynarodowych.
Pomagamy znaleźć partnera/ partnerów do wspólnych działań, zaplanować projekt, znaleźć odpowiednie źródło dofinansowania – w końcu – wspieramy w realizacji projektu.
Pracujemy zarówno w ramach programów szkoleniowo – doradczych jak i indywidualnie.

Organizujemy również zajęcia edukacyjne dla osób starszych i współpracujemy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Promujemy i wspieramy rozwój zawodowy i osobisty poprzez kulturę i sztukę (również nieprofesjonalną).

Zamierzamy też promować stosowanie ekologicznych rozwiązań w miejscu pracy i w życiu codziennym.

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych została zarejestrowana w kwietniu 2011 roku w Bielsku-Białej.